Notícies

CULTURA Y PATRIMONIO

-RUTA D’ARQUITECTURA: 9 POBLE 9 towards a smart city
Obriu les agendes i anoteu la següent data perque, el dia 26 d’octubre, a les 10h, tindrà lloc una nova ruta arquitectònica coordinada per ARQTITUD i La Bcn Que Me Gusta!
Aquesta vegada pretenem adentrar-vos al barri de POBLENOU, ja que d’entre tots els barris de Barcelona és el que millor simbolitza la nova vessant del funcionament de la nostra ciutat. És en aquest barri on s’estan aplicant nous i innovadors sistemes d’infraestructures i on s’està experimentant per donar lloc a un nou model de ciutat que integra iniciatives orientades a millorar la sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com la gestió eficient dels seus serveis, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.
Cap a l’ SMART CITY! Us esperem!
2014_9poble9

-SETMANA DE L’ARQUITECTURA A BARCELONA.  (1 al 4 d’Octubre de 2013)
ARQTITUD gestiona i organitza, entre d’altres esdeveniments dins del mARQet:
MOVIEmARQet. Projecció del film METROPOLIS

C:UsersJuanjoDocumentsDrawing1 Model (1)

mARQueTOUR. ITINERARI D’ARQUITECTURA: ruta sonora d’arquitectura.
COM SONA BARCELONA? particular homenatge a MANUEL DE SOLÀ-MORALES (1939-2012)

mARQeTOUR-LQ

-fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT DE CULTURA)
EL GOVERN APROVA ELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL

PREMSA I PROFESSIÓ
-fuente: COAC
201320130719_COAC_recull-premsa BOE-A-2013-121190719_COAC_recull-premsa

-fuente: COAC y AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS
QUÉ ES SER ARQUITECTO?

-fuente: AJAC (COAC)
AJAC VI premis – PART 1
AJAC VI premis – PART 2
Director: Albert Casanovas
Montatge: Pau Bacardit y Christian Moyés
Edició: Novembre, 2008

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

-NOVA TAXA PER A REGISTRE
Des del 3 de febrer de 2014 es necessari el pagament d’una taxa per a tramitar tot els certificats d’eficiència energètica dels edificis. La Generalitat de Catalunya aprova aquesta taxa el dia 22 de gener de 2014 dins de la “Llei de mesures fiscals i financeres”.

- AproVACIÓ de les tarifes aplicables per SEGIPSA a les feines relatives a la certificació i auditoria energètica dels bèns immobles.
BOE-A-2013-12119

- Registro de técnicos certificadores: ICAEN
Certificadores de Eficiencia Energética de Catalunya

certener
Amb l’aprovació de RD 235/2013, l’1 de juny de 2013 entra en vigor definitivament la normativa europea que exigeix la qualificació i la certificació energètica de tots els edificis i unitats d’aquests, no només als de nova construcció sinó també als existents. En qualsevol compravenda o lloguer d’habitatges serà obligatòria aquesta certificació que proporciona informació útil a l’usuari sobre el comportament energètic de l’edifici.
Aquest Real Decret pretén catalogar els edificis en funció de la seva eficiència energètica, y valoritzar aquells que tenen millors prestacions energètiques, amb el fi de promoure edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energía.

3a CARRERA INTERCOL·LEGIAL
-fuente: INGENIEROS DE CATALUNYA
Els arquitectes Bernat Monter i Ana Piñeiro guanyen la 3a edició de la Carrera Intercol·legial 2012
3a CARRERA INTERCOLEGIAL 2012: unión de profesionales de Cataluña a través del Deporte

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
-L’ INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE), en vigor des del 26 de febrer de 2011 mitjançant l’aprovació del RD 8/2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges. La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control de l’estat dels edificis d’habitatges per a verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar el seus immobles.